Solicitare informații

Persoanele responsabile: Laurentiu Straut si Adina Zaharia Dombi
Date de contact:
Telefon: 0735566487 (Laurentiu Straut)
E-mail: comunicare@filarmonicasibiu.ro (Laurentiu Straut), filarmo@filarmonicasibiu.ro (Adina Zaharia Dombi) 


Legislație:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește si la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996


Documente utile: (in curs de actualizare)

Solicitare în baza Legii 544/2001: Model de cerere

Formular reclamație refuz: Model

Formular reclamație neprimire informații în termenul legal: Model


Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.


Lista cu documentele de interes public

in curs de actualizare


Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

in curs de actualizare

© 2018-2019, Filarmonica de Stat Sibiu