Lista funcțiilor personalului contractual la 30.09.2023

Lista funcțiilor personalului contractual la 30.09.2023


Lista funcțiilor personalului contractual la 30.09.2023

Similar Suggestions

Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști
Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști
Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști
Anunț promovare în grad profesional
Raport anual 2022 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual