Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști

Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști


Anexa 2
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului contractual plătit din fonduri publice din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu

Rezultatele examenului de promovare organizat
pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști 


Având în vedere prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale examenului de promovare:


Similar Suggestions

PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional II pentru consultant artistic, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist trompetă, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist flaut, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de artist instrumentist
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de consultant artistic