Solicitare informații

Solicitare informații


Persoană responsabilă:

Mihai Colibaba - secretar Marketing
Telefon: 0739 166 499
E-mail: comunicare@filarmonicasibiu.ro

Legislație:

  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește și la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Alte sugestii

IMPORTANT
Fă cunoștință cu noi
Reguli de respectat în sala de concert
Festivalul Româno - American 2020 - Media
Informații administrative