Lista funcțiilor personalului contractual la 31.03.2023


Lista funcțiilor personalului contractual de la Filarmonica de Stat Sibiu la 31.03.2023

Alte sugestii

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FILARMONICII DE STAT SIBIU
Regulament intern
Decizia nr. 30/14.03.2023 și Decizia nr. 31/14.03.2023 privind Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
Codul de conduită a personalului Filarmonicii de Stat Sibiu
Raport cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor corespunzătoare cotei de 2% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în anul 2022 pentru finanțarea Filarmonicii de Stat Sibiu pe anul 2022