Muzeul Național Brukenthal

Muzeul Național Brukenthal


Address

Piața Mare 4-5, Sibiu, Romania, 550163

Despre

(EN) 1. Baron Samuel von Brukenthal Baron Samuel von Brukenthal (1721-1803) was the only representative of the Transylvanian Saxon community who acceded to high public office in the Austrian Empire under the Empress Maria Theresia (1717 – 1780), the first such office being that of Chancellor of Transylvania. The years spent in Vienna, in this capacity, were the years when the Baron started acquiring his collection of paintings, mentioned in Almanach de Vienne (1773) as being one of the most valuable private collections and generally admired by the cultivated Vienna public of the time. Baron’s initial collections (comprising the collection of paintings, a collection of prints, a library and a coin collection) were mostly put together in the period between 1759 and 1774. We have scant information as to how they came into being, the earliest records in the Brukenthal family being the archive concerning acquisition of paintings dating from 1770 (by which time the core of the collection of paintings must have been acquired). Appointed Governor of the Principality of Transylvania, a position that he occupied between 1777 and 1787, Samuel von Brukenthal built a Late Baroque palace in Sibiu, modelled on the palaces in the imperial capital. 2. The History of the Brukenthal National Museum Brukenthal Palace and the collections put together by Baron Samuel von Brukenthal represent the nucleus of the present Brukenthal National Museum. Since the baron and his wife had a daughter as the only child (who died at the early age of four) his testamentary dispositions stipulated that, on the death of the last heir in the male line of succession, the entire inheritance was to be placed in the custody of the Evangelical Church of Sibiu while the palace presenting his collections to be open for the public, event that happened in the year 1817. During the 19th century, the main concern of the Museum was to preserve the extant patrimony, to enlarge the main collections through the means of acquisitions and to establish new collections, especially in the range of the German-Saxon Culture. In the year 1948, the Museum was nationalized, becoming the property of the communist Romanian state. In 1948, the Transylvanian Society for the Natural Sciences in Sibiu ceased its activity, the museum under its patronage being included in the national patrimony. In 1957, the Museum of Natural Sciences became a part of the Brukenthal Museum. The “August von Spiess” Museum of Hunting has its opening in 1966. 1972 is the opening year to the Museum of Pharmacy. In 1988 was inaugurated the History Section of the Brukenthal National Museum, at present the Museum of History, in the Altemberger House. The Contemporary Art Gallery of the Brukenthal National Museum is the most recently acquired location (2006). (RO) 1. Baronul Samuel von Brukenthal Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803) a fost singurul exponent al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa(1717 – 1780), cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea de cancelar aulic al Transilvaniei. Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada constituirii colecţiei sale de pictură, menţionată în 1773 în Almanach de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii. Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal (constând din pinacotecă, cabinet de stampe, bibliotecă şi o colecţie numismatică) au luat naştere cu precădere în intervalul de timp dintre anii 1759 şi 1774. Se cunosc puţine informaţii privind modul lor de constituire, primele înregistrări referitoare la achiziţii de tablouri în documentele familiei Brukenthal apărând în 1770, dată la care nucleul pinacotecii trebuie să fi fost deja format. Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze. 2. Istoricul Muzeului Național Brukenthal Întreaga structură a Muzeului Naţional Brukenthal de astăzi a evoluat în timp dintr-un nucleu unic: colecţiile baronului Samuel von Brukenthal şi dintr-o locaţie unică: Palatul Brukenthal. Deoarece nu a avut descendenţi direcţi rămaşi în viaţă, baronul von Brukenthal lăsa moştenire prin testament palatul, colecţiile şi restul averii sale unui descendent în linie masculină dintre persoanele cu care se înrudea. În cazul în care urmaşii săi aveau să moară la rândul lor fără a avea copii, familia stingându-se, averea urma să fie preluată de Biserica Evanghelică, iar palatul să devină un muzeu deschis publicului larg, eveniment petrecut în anul 1817. Pe parcursul secolului al XIX-lea, principala preocupare a muzeului a fost aceea de conservare a patrimoniului existent şi de lărgire a colecţiilor principale prin intermediul achiziţiilor, dar şi de înfiinţare de noi colecţii mai ales în sfera culturii săseşti. În anul 1948, muzeul a fost naţionalizat, devenind proprietatea statului comunist român. Tot în anul 1948, Societatea Transilvăneană pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu îşi încetează activitatea, muzeul aflat sub patronajul acesteia fiind inclus în patrimoniul naţional. În anul 1957, Muzeul de Ştiinţele Naturii devenea parte a Muzeului Brukenthal. Muzeul de Vânătoare “August von Spiess” s-a deschis în anul 1966. 1972 este anul deschiderii Muzeului Farmaciei. În anul 1988 a fost inaugurată Secţia Istorie a Muzeului Naţional Brukenthal, în prezent Muzeul de Istorie, în Casa Altemberger. Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal este cea mai recentă locaţie (2006).

Alte sugestii

SoundCreation

Partener

KeepCalling

Partener

Lumini cu Poveste

Partener

Promenada Sibiu

Partener

Algeco Romania

Partener