REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FILARMONICII DE STAT SIBIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FILARMONICII DE STAT SIBIU


Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 369/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Sibiu

Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Sibiu

Alte sugestii

PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional II pentru consultant artistic, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist trompetă, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist flaut, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de artist instrumentist
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de consultant artistic